Aleksandra Ufnal

tłumaczenia ustne i pisemne

Języki
polski / niemiecki / rosyjski

Tel: +49 1520-4661-757
       + 48 697-763-880

Aleksandra Ufnal

Mój profil

Jestem tłumaczką ustną i pisemną języka niemieckiego, polskiego i rosyjskiego.

Tłumaczę dla urzędów, sądów, policji, notariuszy, przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych. Chętnie przyjmuję też zlecenia od klientów indywidualnych.

Posiadam uprawnienia tłumacza przysięgłego dla języka niemieckiego i polskiego, nabyte w Sądzie Krajowym (Landgericht) w Berlinie.

Jestem członkinią Federalnego Stowarzyszenia Tłumaczy Ustnych i Pisemnych BDÜ i Bałtyckiego Stowarzyszenia Tłumaczy BST oraz egzaminatorką w Państwowej Komisji Egzaminacyjnej dla Tłumaczek i Tłumaczy w Berlinie.

Tłumaczenie szeptane podczas rozmowy z Esther Kinsky i Danielem Odiją w Domu Brechta w Berlinie, Fot. Fabio Dondero

Konsekutivdolmetschen beim Podiumsgespräch mit Mariusz Szczygieł im Rio-Filmpalast, München

Tłumaczenie konsekutywne podczas dyskusji z Mariuszem Szczygłem w kinie Rio-Filmpalast w Monachium

Tłumaczenie ustne

W 2018 r. zdałam z wyróżnieniem państwowy egzamin na tłumacza ustnego języka niemieckiego i polskiego. W tym samym roku zostałam zaprzysiężona przez Panią Prezes Sądu Krajowego w Berlinie jako tłumaczka języka polskiego, co oznacza, że mam uprawnienia do tłumaczenia w sądzie z języka polskiego na język niemiecki oraz z języka niemieckiego na język polski. Oprócz sądów uprawnienia te obejmują tłumaczenie w kancelariach adwokackich i notarialnych, urzędach stanu cywilnego i na policji.
Moje imię i nazwisko można znaleźć w niemieckiej ogólnokrajowej bazie danych tłumaczy przysięgłych justiz-dolmetscher.de. Tłumaczę konsekutywnie i symultanicznie.
Polecam również moje usługi tłumaczeniowe z języka niemieckiego na rosyjski i z języka rosyjskiego na niemiecki, jeżeli nie są wymagane uprawnienia tłumacza przysięgłego.

Zapraszam do kontaktu poprzez podany niżej adres e-mail i telefon – przedstawię niezobowiązującą ofertę i pomogę podjąć decyzję, która metoda tłumaczenia (tłumaczenie konsekutywne, symultaniczne) będzie optymalna dla podanego wydarzenia/spotkania.

Tłumaczenie pisemne

Wykonuję tłumaczenia poświadczone oraz te niewymagające poświadczenia

Jako tłumaczka przysięgła języka polskiego i niemieckiego (zaprzysiężona w Berlinie) wykonuję tłumaczenia poświadczone (nazywane również uwierzytelnionymi lub potocznie przysięgłymi), tj. potwierdzam zgodność tłumaczenia z przedłożonym mi dokumentem poprzez wystawienie formuły poświadczającej z moją pieczątką i podpisem.

Przykłady dokumentów, dla których wymagane jest tłumaczenie poświadczenia:

– akt urodzenia, akt małżeństwa, akt zgonu
– świadectwo ukończenia szkoły, dyplom ukończenia studiów
– zaświadczenie o możliwości zawarcia małżeństwa (Ehefähigkeitszeugnis)
– dokumenty rejestracyjne samochodów

Niemieckie sądy, urzędy i inne instytucje wymagają najczęściej tłumaczeń wykonanych przez tłumacza zaprzysiężonego w Niemczech. Jeśli potrzebują Państwo takiego tłumaczenia, proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy – wyceny dokonam w zależności od rodzaju dokumentu, stopnia trudności i terminu odbioru.

Doświadczenie

od 2009 roku
Berlin, własna działalność tłumaczeniowa

Doświadczenie w tłumaczeniu dla: sądów, policji, urzędów, notariuszy, Izby Przemysłowo-Handlowej, w trakcie wydarzeń kulturalnych, takich jak: Festiwal „Góry Literatury”, Ostseedialoge czy Nyski Festiwal Filmowy oraz dla osób prywatnych

od 01/02/2023 – 31/01/2024

Deutsche Rentenversicherung Bund –  tłumaczka języka polskiego i niemieckiego

16/08/2021 – 31/01/2023

Konsulat Generalny Republiki Federalnej Niemiec we Wrocławiu, tłumaczka języka polskiego i niemieckieg

od 2017 roku

Egzaminatorka w Państwowej Komisji Egzaminacyjnej dla Tłumaczek i Tłumaczy w Berlinie (Staatliches Prüfungsamt für Übersetzerinnen und Übersetzer)

2009 – 2021

Deutscher Bundestag, Besucherdienst

Referentka ds. edukacji politycznej

Wykształcenie

od 2022 roku

Szkoła Prawa Niemieckiego, Uniwersytet Wrocławski

2018

Egzamin państwowy dla tłumaczy ustnych

2016

Egzamin państwowy dla tłumaczy pisemnych

2008 – 2012

Uniwersytet Humboldtów w Berlinie, kierunek: Języki Słowiańskie (Master of Arts)

2003 – 2008

Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, kierunek: lingwistyka stosowana (studia licencjackie i magisterskie)

2011

RGGU (Rosyjski Państwowy Uniwersytet Humanistyczny) w Moskwie, wymiana studencka

2007 – 2008

Uniwersytet w Bayreuth,
kierunek: germanistyka interkulturowa, program w ramach stypendium DAAD

2006 – 2007

Uniwersytet Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, kierunek: kulturologia
program Erasmus

Podcast

Dane kontaktowe