• Witam serdecznie na mojej stronie!

  Jestem tłumaczką ustną i pisemną języka niemieckiego, polskiego i rosyjskiego.

 • Tłumaczę dla: niemieckich urzędów, sądów, policji, notariuszy, prywatnych przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych.

  Posiadam uprawnienia tłumacza przysięgłego dla języka  niemieckiego i polskiego, nabyte w Sądzie Krajowym (Landgericht) w Berlinie. Zajmuję się przekładem i uwierzytelnianiem dokumentów dla osób prywatnych i organów państwowych.

  Tłumaczę również ustnie (konsekutywnie i symultanicznie).
  Mieszkam w Berlinie, jestem członkiem Federalnego Stowarzyszenia Tłumaczy Ustnych i Pisemnych BDÜ i Bałtyckiego Stowarzyszenia Tłumaczy BST

 •  
 
 •  
 •  
tłumaczka niemieckiego
Foto: Fabio Dondero

Tłumaczenie ustne

Tłumaczę ustnie w językach: 
polski, niemiecki i rosyjski.

 Posiadam uprawnienia do tłumaczenia ustnego na język polski i niemiecki w niemieckich sądach, na policji, u notariuszy czy w Urzędach Stanu Cywilnego.   

Tłumaczę konsekutywnie i symultanicznie. 

 

tłumaczenie symultaniczne
Foto: Fabio Dondero

Tłumaczenie pisemne

Wykonuję tłumaczenia pisemne z języków:
polski, niemiecki, rosyjski. 

Jako tłumaczka przysięgła języka polskiego i niemieckiego wykonuję tłumaczenia uwierzytelnione, tj. potwierdzam zgodność tłumaczenia z przedłożonym mi dokumentem  poprzez wystawienie formuły poświadczającej z pieczątką i podpisem.

 

O mnie

Doświadczenie

2009 - obecnie

Berlin, własna działalność tłumaczeniowa

Doświadczenie w tłumaczeniu dla: sądów, policji, urzędów, notariuszy, Izby Przemysłowo-Handlowej, w trakcie wydarzeń kulturalnych, takich jak: Ostseedialoge czy Nyski Festiwal Filmowy oraz dla osób prywatnych

2017 - obecnie

Członkostwo  w komisji egzaminacyjnej urzędu egzaminującego tłumaczy (staatliches Prüfungsamt für Übersetzerinnen und Übersetzer)

2009 - obecnie

Deutscher Bundestag, Besucherdienst

praca w Dziale Obsługi Zwiedzających niemieckiego parlamentu w charakterze referentki ds. edukacji politycznej

Wykształcenie

2009 - 2012

Uniwersytet Humboldtów w Berlinie, kierunek: języki słowiańskie (Master of Arts)

2003 - 2008

Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, kierunek: lingwistyka stosowana (studia licencjackie i magisterskie)

2011

RGGU (Rosyjski Państwowy Uniwersytet Państwowy) w Moskwie, wymiana studencka

2007/2008

Uniwersytet w Bayreuth,
kierunek: germanistyka interkulturowa, program w ramach stypendium DAAD

2006/2007

Uniwersytet Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, kierunek: kulturologia
program Erasmus

Dane kontaktowe:

Aleksandra Ufnal

Telefon: +49 174-168-7049
lub +48 697-763-880

e-mail: aleksandra.ufnal@gmail.com